Erik Knoops

13 September 2018

Erik Knoops

27 sp.a - GROEN

Erik Knoops 

[email protected] 

Maatschappelijk werker / algemeen coördinator Sociaal Huis Bilzen

0499205345

Koning Albertlaan 129, 3620 Lanaken 

Ik, Erik Knoops, ben 34 jaar en gehuwd met Joris Gaethofs (diensthoofd jeugd/speelplein Lanaken). Samen met onze lieve pleegdochterjes van 1 en 3 jaar zijn we begin 2018 in Lanaken komen wonen. Met grootouders uit Gellik (Maesen-Brepoels) en Joris zijn werk was het niet moeilijk om onze nieuwe thuisgemeente snel in de armen te sluiten.

Als jonge papa probeer ik steeds te zoeken naar een evenwicht tussen gezin en werk. We proberen dan ook zoveel mogelijk tijd door te brengen met onze pleegdochterjes. Je vindt ons dan ook wekelijks terug op de speeltuin of knuffelweide in Pietersheim of het nieuwe zwembad.

Voor onze kinderen vind ik het dan ook belangrijk om mee te bouwen aan een gezonde, groene en solidaire samenleving.

Als Algemeen Coördinator Sociaal Huis  in Bilzen probeer ik het aanbod van de sociale dienst, welzijn, samenlevingsopbouw, het huis van het kind en een tal van externe diensten als 1 aanbod naar alle burgers ,maar in het bijzonder de kwetsbare burgers, te brengen. Als maatschappelijk werker streef ik ernaar kansarmoede effectief te bestrijden en alle mensen de kans te geven een menswaardig leven te leiden in alle betekenissen van het woord.

Graag zou ik dit ook mee willen verwezenlijken vanuit een andere invalshoek in mijn nieuwe thuisgemeente.

Milieu, mens, mobiliteit en duurzame economie zijn de thema's die me het nauwst aan het hart liggen. De keuze voor GROEN Lanaken is dan ook vanzelfsprekend.