Ons programma voor Lanaken

16 September 2018

Ons programma voor Lanaken

Het woord 'duurzaam' hoor of lees je tegenwoordig steeds vaker. Duurzaam omspringen met onze leefwereld is nochtans meer dan een modetrend. Een gemeente die zich met recht duurzaam wil noemen tolereert op haar grondgebied geen armoede, vereenzaming of grote ongelijkheid. Ze kiest bij aankopen en overheidsopdrachten voor producten en materialen die het milieu niet belasten, zet in op natuurbehoud en bevordert een economie die afvalstoffen hergebruikt of zo veel als mogelijk hernieuwbare energie gebruikt. Een duurzame gemeente is een gemeente waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar behoeften, die zorg draagt voor toekomstige generaties en waarin het welzijn van zijn inwoners samengaat met dat van het milieu en de natuur of zijn economie. Duurzame ontwikkeling heeft volgens ons 3 uitgangspunten:

De aarde heeft grenzen: haar draagkracht, haar natuurlijke rijkdommen zijn beperkt.

Ieder mens heeft grenzen: teveel sociale druk, werkstress, vervreemding en milieuvervuiling maakt ons ongezond.

De economie staat in functie van de samenleving en niet andersom.

Duurzaamheid is zowel een socialistisch als een ecologisch ideaal. We willen een gemeentelijk beleid voeren dat zich richt op de lange termijn met oog voor de limieten van de aarde, dat sociaal rechtvaardig is en rekening houdt met de wensen en de mogelijkheden van de inwoners van Lanaken.