Speerpunt 10 : Dat bent u!

16 September 2018

Speerpunt 10 : Dat bent u!

Onze kandidaten wensen een beleid te voeren dat dichter bij de bekommernissen van onze inwoners aanleunt. Uiteraard hebben we onze eigen ideeën en politieke overtuigingen, maar dat belet ons niet om naar u te luisteren en met u in dialoog te gaan. Veel mensen zijn lid van een ouder-of buurtcomité, een sportclub, een adviesraad of dragen vrijwillig hun steentje bij aan de uitbouw van een vereniging. Al die mensen verdienen een standbeeld en zeker onze aandacht.

Concrete maatregelen:

Sp.a-Groen wil samen met alle raden, verenigingen en sportclubs van Lanaken werken aan een duurzaam, aantrekkelijk en leefbaar Lanaken waarin ieder op zijn eigen domein en op zijn eigen manier een steentje bijdraagt. Dit willen we bereiken door te overleggen en samen te werken. Naast en met elkaar op basis van gelijkwaardigheid.

Ten slotte: Wij geloven dat we samen met U een warme, verbindende en duurzame gemeenschap kunnen vormen.

Een gemeente waar het goed wonen is en waar niemand in de kou blijft staan, waar inwoners die het financieel of psychisch moeilijk hebben eveneens als volwaardig worden aanzien.

Een gemeente waar ondernemers en kleine zelfstandigen zich door beleidsmensen gesteund voelen en hun brood kunnen verdienen.

Een gemeente met een veilige verkeersinfrastructuur, waar er mooie en biologisch diverse natuurgebieden zijn om in te wandelen.

Een gemeente en een gemeenschap die hernieuwbare energie een kans geven en energiezuinige woningen en gebouwen op het voorplan zetten.