SPEERPUNT 2: Mobiliteit is een basisrecht maar ook een uitdaging.

16 September 2018

SPEERPUNT 2: Mobiliteit is een basisrecht maar ook een uitdaging.

Betreffende mobiliteit willen we een beleid voeren dat (nog) meer rekening houdt met de zachte weggebruikers. Iedere dag lezen of horen we berichten over fietsers en wandelaars die omvergereden worden en dikwijls zijn dit kinderen. Om verkeersslachtoffers in Lanaken te voorkomen nemen we kinderen, ouderen en minder valide weggebruikers als norm. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid op onze wegen en in in onze straten zal er door toenemen. Verkeersregels en verkeersinfrastructuur op maat van kinderen of andere zachte weggebruikers komen uiteindelijk iedereen ten goede.

Concrete voorstellen:

Veiligere weginrichtingen: De weginrichting is veiliger als de verkeersdeelnemer weet wat er van hem wordt verwacht. Om verkeersslachtoffers in Lanaken te voorkomen, nemen we kinderen, ouderen en minder valide weggebruikers als norm. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid op onze wegen en in. We geven in de eerste plaats voorrang aan de veiligheid van de fietser en de voetganger.

Samenaankoop elektrische fietsen: Steeds meer mensen gebruiken een elektrische fiets om zich te verplaatsen. Met een elektrische fiets kan je makkelijker grote afstanden afleggen. Om nog meer mensen aan te moedigen een elektrische fiets te kopen, organiseren we de komende jaren opnieuw een samenaankoop. Wie mee instapt, betaalt dan een veel lagere prijs. Ook aan speed-pedelecs geven we aandacht en we werken mee aan de aanleg van 'fietssnelwegen'.

Integraal fietsbeleid: Voor ons zijn investeringen in veiligere fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen prioritair. Goed ingerichte, fietsenstallingen zijn een stimulans om meer mensen aan het fietsen te krijgen. Op het einde van de volgende legislatuur moet aan de ingang van o.a. kerkhoven, het cultureel centrum, de plaatselijke ontmoetingscentra of sporthallen, een ruime en overdekte fietsenstalling staan. Bij het sneeuwruimen moet er meer aandacht geschonken worden aan vrijmaken van fiets- en voetpaden.

Een veilige schoolomgeving: Samen met iedere school vervolledigen we het schoolrouteplan en actieplan dat we het afgelopen jaar maakten zodat kinderen veilig en vol vertrouwen naar school kunnen fietsen. Systematisch werken we de verbeterpunten uit het actieplan uit.

Omdat het openbaar vervoer hier niet goed is uitgewerkt willen we een breed, toegankelijk en betaalbaar alternatief vervoersalternatief uitwerken. Een onderdeel hiervan is het aanschaffen van een bus aan die tijdens de vakantie en weekends door de bibliotheek, de speelpleinwerking, de senioren of andere diensten gebruikt kan worden

Ook degene die dagelijks de grens oversteken verdienen meer aandacht. We blijven inzetten op het verbeteren van de grensoverschrijdende mobiliteit en het zoeken naar alternatieven voor vervoer buiten onze regio. We blijven hiervoor de dialoog aangaan met de buurgemeenten en de belangrijke partners als het Agentschap voor Wegen en Verkeer(AWV) en de Lijn.