SPEERPUNT 3: Een ambitieus klimaatactieplan is de motor van ons klimaatbeleid.

16 September 2018

SPEERPUNT 3: Een ambitieus klimaatactieplan is de motor van ons klimaatbeleid.

Overstromingen, bosbranden en de hittegolf van afgelopen zomer bewijzen dat het klimaat warmer wordt en zullen in de toekomst vaker voorkomen. Willen we de klimaatverandering een halt toeroepen en ons eveneens voorbereiden op de negatieve effecten van de klimaatveranderingen die in het verschiet liggen dan moeten we ook in onze gemeente gepaste maatregelen durven nemen. Onze productie en consumptie van energie moet tegen 2050 volledig vrij van CO2-uitstoot zijn.

Concrete voorstellen:

Ruimte voor bomen: Bomen absorberen onze CO2-uitstoot en filteren andere schadelijke stoffen uit de lucht. Bovendien regelen ze de waterhuishouding, geven schaduw en verkoeling en verminderen zo de hittestress in onze bebouwde centra. Daarom willen we in Lanaken meer bomen in de openbare ruimte. We maken een inventaris op van waardevolle bomen.

Windmolens mét burgerparticipatie: We onderzoeken verder waar er (bijkomend) windmolens geplaatst of zonnepanelen gelegd kunnen worden. Als er meer windmolens in onze gemeentes worden geplaatst is het belangrijk dat onze bevolking hier kan van mee profiteren en dus delen in de winst Daarom moet iedere Lanakenaar in de bijkomende molens kunnen participeren.

Energierenovatie, handen uit de mouwen: Bij de renovatie van gebouwen staat een daling van het energieverbruik voorop. Met subsidies geven we onze inwoners een duwtje in de rug om hun woningen verder te isoleren of een energie-audit uit te laten voeren. De openbare gebouwen en de straatverlichting gaan we ‘relighten’ door meer ledverlichtingen te installeren. Dat is duurzamer en efficiënter. Voor het verenigingsleven voorzien we een extra impuls wanneer ze hun gebouwen energiezuiniger maken.

Hergebruiken van regenwater willen we stimuleren door sensibilisering en mogelijks een financiële tegemoetkoming. Hiernaast moedigen we de overloop naar zinkpunten aan zodat het water weg trekt in de grond. Het grondwater daalde de laatste decennia immers aanzienlijk.