SPEERPUNT 4: Met een verantwoord natuur en milieubeleid verzekeren we onze toekomst

16 September 2018

SPEERPUNT 4: Met een verantwoord natuur en milieubeleid verzekeren we onze toekomst

Lanaken is een groene gemeente en dat moeten we koesteren. Het is belangrijk om een weloverwogen bos- en natuurbeleid verder te zetten, daarnaast onze leefomgeving netjes te houden en de strijd tegen zwerfvuil op te voeren. De prachtige natuur maakt onze gemeente aantrekkelijk voor de Lanakenaar en is een troef voor het toerisme (MTB-netwerk, Premiumwandelingen,..)

Concrete voorstellen:

Meer recycleren in je buurt: Omdat het klassieke recyclagepark richt zich op gezinnen met een eigen wagen, pleiten we voor mobiele containerparken of ‘mini-recyclageparken’. Zo kunnen ook mensen zonder wagen hun afval deponeren in de eigen buurt.

Beperken van zwerfvuil. Zwerfvuil is een hardnekkig probleem. We blijven dan ook ijveren voor de invoering van statiegeld. Daarnaast blijven we onze vrijwillige zwerfvuilophalers steunen door hen te voorzien van een uitrusting, een attentie te schenken en hen jaarlijks in de bloemetjes te zetten. We willen “De Schoonste Straat’ in Lanaken met een prijs belonen en zwerfvuilacties door verenigingen of burgers blijven ondersteunen. Betrapte sluikstorters mogen van ons een hoge boete krijgen.

Afval voorkomen is de beste remedie: We leggen de nadruk op consuminderen & upcycling, organiseren workshops rond hergebruik. Het repaircafé, waar bezoekers kapotte spullen of kleding kunnen laten herstellen blijven we uiteraard inrichten. We stimuleren het thuis composteren met een nieuwe ‘een kippenactie’, waarbij iedereen goedkoper kippen kan kopen. We willen de handelaars en marktkramers aanmoedigen om geen plastic zakken te gebruiken. De gemeente kan herbruikbare draagtassen met het logo van de gemeente voorzien zodat de mensen een alternatief hebben voor wegwerpzakken.

Ons natuurgroen, onze trots: Een degelijk en vooruitziend bos- en natuurbeheer kost geld. We zorgen voor vergroening, voor meer diverse natuur en een ecologisch waardevol bos. De biodiversiteit wordt bevorderd en exoten zoals de Amerikaanse vogelkers worden bestreden zonder glyfosaat te gebruiken. Er moet voldoende budget voorzien worden voor natuurprojecten zoals het versterken van bosranden, het aanleggen van vlindercorridors, het inzaaien van bermen met bloemenmengsels en een beter poel- en moerasbeheer. Bij aanplantingen kiezen we voor streekeigen planten.

Bermen een insectenparadijs: Bermen zijn belangrijke schakels in ons landschap die natuurgebieden aan elkaar kunnen schakelen. Ze zijn ook het leefgebied van kleurrijke vlinders, kevers, kleine knaagdiertjes en vogels. Daarom moeten bermen ecologisch worden beheerd volgens een strikt maaibeleid en is een algemeen verbod op het gebruik van pesticiden onontbeerlijk. Het opstellen van een grondig bermbeheersplan is hierbij noodzakelijk.