SPEERPUNT 6: Wonen in een fijne en veilige leefomgeving.

16 September 2018

SPEERPUNT 6: Wonen in een fijne en veilige leefomgeving.

Iedere inwoner van Lanaken zou een comfortabele, betaalbare en energiezuinige woning moeten hebben. Voor mensen die in armoede leven is dit niet evident. Vanwege een gebrek aan sociale woningen zijn velen aangewezen op de private huurmarkt. Mensen in armoede wonen doorgaans in slecht geïsoleerde of in kwalitatief minder goede huizen en betalen een hogere energierekening. De aantrekkelijke, groene plekjes zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Concrete voorstellen:

Sp.a-Groen wil sociale woningaanbod uitbreiden rekening houdend met lokale noden en de ruimtelijke inbedding. We willen minstens het bindend sociaal objectief (BSO) behalen.

Nieuwe woonvormen: Sp.a-Groen wil het creëren van verschillende aangepaste woonvormen stimuleren door soepele reglementen en bouwvoorschriften op te stellen.

De gemeente blijft samenwerken met organisaties die gezinnen begeleiden in het energiezuinig maken van hun woning. Gezinnen krijgen van hen gratis advies en alle nuttige informatie om hun huizen te renoveren en energiezuiniger te maken. De gemeentelijke rentesubsidie wordt behouden

Aanpak van fijn stof en geurhinder: Allesbranders waar huisvuil in wordt verbrand, zorgen ook voor ongezonde lucht. We blijven mensen sensibiliseren om dit niet meer te doen.

Inzet van mobiele camera’s: Dankzij deze camera’s kan er indien nodig snel en actief gereageerd worden. Sluikstorters kunnen actief worden opgespoord. Dat laat ons toe om korter op de bal te spelen en hen te beboeten. Mobiele camera's kunnen desgewenst ook ingezet worden bij grote evenementen.

De oprichting van Buurt Informatie Netwerken: Deze informele systemen hebben hun succes in andere gemeenten bewezen.

De bestaande groenpleinen in de wijken willen wij opwaarderen met speeltuigen en nieuwe groene elementen. Dit in samenspraak met de buurtbewoners.