SPEERPUNT 7: Werk, liefst in eigen streek, haalt mensen uit hun isolement.

16 September 2018

SPEERPUNT 7: Werk, liefst in eigen streek, haalt mensen uit hun isolement.

Werkzoekenden zijn vaak kwetsbaar in onze maatschappij. Wij vinden het een belangrijke taak van de overheid hen op een adequate manier te begeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Het gemeentelijk beleid wordt meer afgesteld op sociale tewerkstelling. Waar het kan moeten we volwaardig en duurzaam werk creëren op maat van mensen die het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

Concrete acties:

Lanaken neemt een actieve rol op als werkgever voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de aanwerving van personeel richten we ons op de competenties van mensen en niet alleen op de behaalde diploma's.

Duaal leren aanmoedigen: Duaal leren is een vrij jonge onderwijsvorm die studenten ervaringskansen aanbiedt tijdens hun leertraject. Niet alleen moeten we dit als lokale overheid aangrijpen, maar ook stimuleren bij ondernemers in Lanaken.

Premie voor lokale tewerkstelling: Wij willen graag een premie invoeren voor lokale bedrijven die inwoners uit Lanaken aanwerven. Het moeten arbeidscontracten zijn van onbepaalde duur. Interimarbeid of contracten van bepaalde duur tellen niet mee om de premie te krijgen.

Organisaties die mensen tewerkstellen binnen de sociale economie steunen we door specifieke clausules in te lassen bij gemeentelijke overheidsopdrachten. De gemeente moet de sociale tewerkstellingssystemen zoals artikel 60 maximaal benutten.

Sp_a-Groen wil de samenwerking tussen technisch onderwijs en het bedrijfsleven in Lanaken ondersteunen door een rol te spelen als intermediair.