SPEERPUNT 8: Een gelukkige oude dag. Niemand valt uit de boot.

16 September 2018

SPEERPUNT 8: Een gelukkige oude dag. Niemand valt uit de boot.

Ouderen zijn actiever, gezonder en hoger opgeleid dan enkele decennia geleden. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om binnen zijn eigen levensomstandigheden en vaardigheden ouder te worden op een manier die zijn sociale, geestelijk en lichamelijk welzijn bevordert. Men moet actief kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Sp.a-Groen wil in de toekomst een beleid voeren dat het welzijn van alle inwoners, jong als oud, behoudt en stimuleert. Zo kan Lanaken uitgroeien tot een evenwichtige meer-generatie samenleving.  

Concrete voorstellen:

Buurtwerking betoelagen: Als sociale contacten verminderen of wegvallen kunnen ouderen eenzaam worden. Fijne, attente buren of verenigingen kunnen mensen uit hun eenzaamheid halen. We willen een systeem van peters en meters voor ouderen, kansarmen, vluchtelingen,…. uitwerken. Hiervoor leggen we ons oor te luister in gemeentes waar deze projecten al bestaan.

Vanwege de centralisatie van diensten in het centrum van Lanaken zien we het als een plicht van het gemeentebestuur om voor een toegankelijk en betaalbaar vervoersalternatief te zorgen voor oudere mensen uit andere kerkdorpen. Omdat het openbaar vervoer in onze regio niet goed is uitgewerkt willen we een breed, toegankelijk en betaalbaar alternatief vervoersalternatief uitwerken

Zorgbehoevende ouderen willen liefst zo lang mogelijk hun vertrouwde woning begeleid en verzorgd worden. Daarom dient ingezet te worden op initiatieven die ouderen preventieve info geeft en moet mantelzorg maximaal worden gewaardeerd en ondersteund.