SPEERPUNT 9: Mee met onze tijd, mee met onze jongeren.

16 September 2018

SPEERPUNT 9: Mee met onze tijd, mee met onze jongeren.

Sp.a-Groen vindt het belangrijke dat de jeugd in Lanaken een actieve deelname krijgt binnen onze samenleving. We moeten jongeren ruimte geven om zichzelf te zijn en zich te kunnen ontplooien om hun talenten te kunnen ontwikkelen.

Concrete voorstellen:

Sterke ondersteuning van het jeugdwerk: : Jeugdhuizen en jeugdbewegingen hebben soms ondersteuning nodig in het uitwerken van haalbare ideeën, in het bestendigen van successen, in het omzetten van gemaakte fouten naar leerpunten. Hierbij moet er worden uitgegaan van de sterkte van de jongeren en volop ingezet worden op constructieve dialoog.

Sp.a-Groen vindt dat er een permanent verantwoordelijke voor het jeugdhuis “Apollo” binnen de jeugddienst aangesteld moet worden. Deze persoon kan de regiowerking voor jeugdhuis-werk op zich nemen en kan daarnaast werken aan de uitbouw van een open en inhoudelijk gegrond jeugdcentrum.

Inzetten op de rol van straathoekwerker(s)

Straathoekwerk richt zich vooral op jongeren zelf die de weg niet vinden naar het vrije tijdsaanbod. Zij vormen vaak groepjes hangjongeren. De straathoekwerker zoekt toegang tot deze jongeren en probeert hen te leiden naar een jeugdhuis, verenigingen of het Huis van het Kind. Er is ook nood aan neutrale hangplekken bv.: kleinschalige zittribune naast basket- en voetbalveld waar jongeren niet steeds worden verjaagd omwille van overlast.

Studeerruimte(s): Voor onze studenten maken we een studeerruimte vrij in de bib en zorgen daar voor alle nodige ondersteuning (WiFi, lunchruimte, ...)

Speelbossen of speelruimtes in de natuur: Hiermee trek je jongere gezinnen aan, zet je in op natuurtoerisme en op jeugdbewegingen die in de zomermaanden hun kamp opslaan in Lanaken.

Basisscholen kunnen brede scholen worden: We stellen een bredeschoolcoördinator aan die een centraal aanspreekpunt vormt. Een brede-schoolproject houdt in dat er in de verschillende, deelnemende scholen leuke en uiteenlopende naschoolse activiteiten worden georganiseerd vb: karateles, muziekles,… Hiermee creëer je onrechtstreeks ook een betere samenwerking tussen de verschillende scholen in Lanaken en zijn zij ook zichtbaarder.