Speerpunt 1: een open en betrokken bestuur

16 September 2018

Speerpunt 1: een open en betrokken bestuur

Een gemeente is een gemeenschap. Het schepencollege en de gemeenteraad dragen de politieke verantwoordelijkheid als afgevaardigden van hun gemeenschap. Een gemeentebestuur is er voor zijn inwoners en niet omgekeerd. Weten wat er reilt en zeilt in onze gemeente is daarvoor een essentiële voorwaarde. We rekenen hiervoor op een grote betrokkenheid van de inwoners, de culturele en andere verenigingen, de gemeentelijke raden en de vele sportclubs. Mensen die vrijwillig het beste van zichzelf geven moeten we koesteren. Want samen geven we vorm aan onze gemeente, samen maken we werk van een open, hechte en warme samenleving. Zoveel mogelijk inwoners betrekken bij het beleid, mensen samenbrengen en verbinden zien we als een opdracht die past bij een duurzame gemeente. Naar elkaar luisteren en mekaar respecteren is daarbij het belangrijkste.

Concrete voorstellen:

Een (fysiek) huis van en voor het kind: Lanaken heeft nood aan een fysieke plaats, een huis waar moeders met hun baby’s op medische controle komen, waar iedereen informatie kan krijgen over kinderopvang en scholen in de buurt, over kindergeld, over opvoeden en over ontspanning. Een huis waar ouders spullen, luiers, speelgoed, kleding of zelfs ideeën kunnen ruilen of aan iemand anders kunnen schenken. Liefst een centraal gelegen gebouw, waarin we verschillende gemeentelijke diensten onderbrengen. Dat wordt ons ' Huis van het Kind.'

Groene ontmoetingsplaatsen in elk dorp: We vinden het belangrijk dat in elke buurt een parkje is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kinderen zich kunnen uitleven. Niets is zo krachtig voor ieders welzijn als een rustige, veilige groene buurt. Bomen, struiken en bloemen in de woonkernen verhogen niet enkel het welbevinden, ze bevorderen tevens onze gezondheid. Ze vormen een buffer tegen fijn stof en verkoelen ons op hete dagen.

We zetten de schoolpoorten open: De schoolgebouwen en hun speelplaatsen staan er en ze zijn voornamelijk betaald met overheidsgeld. Laten we ze daarom op een verstandige manier inzetten voor sport, spel, opvang of naschoolse activiteiten. Dit concept, ook wel de 'brede school' genoemd, kunnen we uitvoeren door een coördinator aan te stellen die kinderopvang, scholen zelf, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, verenigingen, buurtcomités en ouders samenbrengt. Samen maken zij van de school de draaischijf van een hele buurt.

Toegankelijkheid: Onze gemeente telt tal van inwoners die door een aandoening, ziekte of door een ongeval tijdelijk of permanent geconfronteerd worden met serieuze beperkingen. Die beperkingen maken het voor die mensen niet bepaald gemakkelijk om aan het dagelijks leven deel te nemen,. Elke handeling vraagt van hun vaak véél energie. Mensen met een handicap zijn zeker dankbaar voor alle hulp, maar staan, zoals iedereen graag op “eigen benen”. Daarom willen we hen beter ondersteunen, niet door hen te betuttelen, maar vooral door beroep te doen op hun ervaringsdeskundigheid rond inrichting van onze infrastructuur en algemene toegankelijkheid én bereikbaarheid van onze gemeente. Dit is een voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

Gemeentehuis een glazen huis: De focus moet liggen op bereikbaarheid, aanspreekbaarheid, toegankelijkheid en zeker ook op inspraak. Als gemeente moeten we vlot antwoorden op ieders vragen, open communiceren via alle mogelijke communicatiekanalen en snel antwoorden op vragen en verzoeken. Maar we gaan verder en organiseren transparant overleg en inspraak met wijken en buurten om samen pleintjes en straten in te richten. Bovendien voorzien we de mogelijkheid dat ambtenaren zelf naar inwoners gaan als deze het gemeentehuis of andere dienstverlenende instanties niet kunnen bereiken.